praktijk

Lamb. Hortensiuslaan 80A
1412 GX Naarden
T: 035 - 632 15 45
F: 035 - 640 91 24

 

 

 

Kinderpsychologie


Jeugdpsychologie

Wat zijn onze behandelmethoden?Kinderen en jongeren worden begeleid en behandeld op een manier die past bij hun leeftijd en ontwikkelingsfase. Bij kleine kinderen ligt de nadruk vaak op spel, terwijl bij oudere kinderen en jongeren meestal gekozen wordt voor gesprekken. Ouders worden intensief betrokken bij het traject.

In veel gevallen wordt eerst een psychologisch onderzoek gedaan om zo meer inzicht te krijgen in de sterke en minder sterke kanten van het kind. De resultaten van het onderzoek zorgen ervoor dat de psycholoog het kind beter kan begrijpen en daardoor beter kan helpen. Dit kan ook in de veilige omgeving thuis of op school gebeuren.

Een aantal specifieke problemen behandelen wij met EMDR. Zie hiervoor onder andere: emdrkirefndenjeugd.nl.