praktijk

Lamb. Hortensiuslaan 80A
1412 GX Naarden
T: 035 - 632 15 45
F: 035 - 640 91 24

 

 

 

Kinderpsychologie


Jeugdpsychologie

Om welke problemen kan het gaan?  • Emotionele problemen, zoals snel boos zijn, snel en veel huilen, angsten, somberheid, spanningen.
  • Problemen in contact met anderen, zoals terug-getrokken zijn, moeite met samenspel, gepest worden, vaak ruzie maken.
  • Gedragsproblemen, zoals eetproblemen, bedplassen, slecht slapen, drukker zijn dan normaal.
  • Problemen op school, zoals leerproblemen, faalangst, moeite met concentreren of schoolkeuzeproblematiek.
  • Psychosomatische klachten waarvoor de huisarts geen duidelijke oorzaak kan vinden, zoals hoofdpijn of buikpijn.
  • Opvoedingsproblemen, zoals niet luisteren, ouder-kind problematiek, aanpassen van de opvoeding bij kinderen met een ontwikkelingsstoornis.
  • Problemen door verandering in de gezinssituatie, zoals bij het overlijden van een gezinslid of bij een echtscheiding.
  • Diagnostische vragen, zoals naar intelligentie, naar het welbevinden, naar sociaal emotionele ontwikkeling of naar aanwezigheid van een ontwikkelingsstoornis (bijvoorbeeld ADHD, autisme, hechting).