praktijk

Lamb. Hortensiuslaan 80A
1412 GX Naarden
T: 035 - 632 15 45
F: 035 - 640 91 24

 

 

 

Kinderpsychologie


Jeugdpsychologie

Wat is een kinder- en jeugdpsycholoog?Een kinder- en jeugdpsycholoog geeft begeleiding en behandeling aan kinderen, jongeren en hun ouders. Daarnaast is het uitvoeren van diagnostiek een belangrijke taak. Deze werkzaamheden gebeuren vanuit een wetenschappelijke achtergrond waarbij de ontwikkeling van het kind centraal staat.

Ieder kind is uniek. Afhankelijk van de aard van de pro-blematiek en de kindkenmerken maakt de psycholoog in afstemming met de ouders een keuze uit verschillende behandelingsmogelijkheden, zoals:

  • individuele kinder- en jeugdtherapie
       o.a. speltherapie, EMDR, gedragstherapie
  • ouderbegeleiding
       o.a. mediatietherapie, video-interactietraining
  • groepsbehandeling
       o.a. trainingen sociale vaardigheid en faalangstreductie