praktijk

Lamb. Hortensiuslaan 80A
1412 GX Naarden
T: 035 - 632 15 45
F: 035 - 640 91 24

 

 

 

Kinderpsychologie


Jeugdpsychologie

Voor wie werkt de kinder- en jeugdpsycholoog?De kinder- en jeugdpsycholoog is er voor kinderen en adolescenten in de leeftijd van 0 tot 18 jaar en hun ouders.

Bij de ontwikkeling van een kind kunnen er vragen ontstaan over het gedrag (in de breedste betekenis van het woord). Kinderen kunnen bijvoorbeeld problemen hebben op school, met vrienden of met hun ouders. Ouders kunnen moeilijkheden ervaren met de opvoeding van hun kind. Er kunnen zorgen zijn over de aanwezigheid van een specifieke aanleg of aandoening, zoals bijvoorbeeld AD(H)D of een gedragsstoornis.

U kunt zich rechtstreeks of middels een verwijzing tot de kinder- en jeugdpsycholoog wenden.

De kinderpsychologen van De kleine Atlas bieden snel en kortdurend hulp. Wij streven ernaar om de eerste afspraak binnen een week te maken indien nodig zelfs binnen 24 uur.